Standaardeisen

In Engeland, de bakermat van het Glosterras, en ook daarbuiten  is de IGBA (International Gloster Breeders Association) het hoofdorgaan als het over Glosters gaat. Deze vereniging is omstreeks 1966 opgericht en organiseert zelf hun jaarlijkse Glostershow in Nuneaton. Alle zaken die met de Glosterliefhebberij te maken hebben wordt door deze vereniging behartigd. Zo worden hier de standaardeisen beheerd en bepaald, de internationale keurmeesters beëdigt en ingeschreven etc.
Inmiddels heeft de IGBA zo’n 1000 leden waarvan velen buiten Engeland wonen. Enkele keren per jaar wordt een boekje uitgebracht met allerlei informatie en wetenswaardigheden en verspreid onder de leden.

Hieronder de standaardeisen voor de Glosters zoals vastgesteld door de IGBA:

Standaardeisen Corona

 

Standaardeisen Consort

————————————————————————————————————————————————————-

 In Nederland hebben de beide bonden voor vogelliefhebbers (NBvV en ANBvV) de standaardeisen voor Glosters omschreven en vastgesteld. Deze standaardeisen komen grotendeels met elkaar overeen.

Hieronder de laatste omschrijving van de standaardeisen van de NBvV:

Standaardeisen Gloster NBvV (2)